Expertisegebied Arboverpleegkundigen

In het Expertisegebied Arboverpleegkundige worden het werkveld en de competenties beschreven die aanvullend zijn op het beroepsprofiel verpleegkundige. Voor de volledigheid zijn eveneens de verpleegkundige competenties beschreven, die algemeen geldend zijn.De leden van de V&VN Arboverpleegkundigen zijn aan de slag gegaan met de vraag: 'wat maakt een verpleegkundige een arboverpleegkundige?'

Zie hier het nieuwe expertisegebied Arboverpleegkundige