Commissie Opleiding, Scholing en Kwaliteitsregister

Missie:
De commissie scholing ed. wil bijdragen aan het bevorderen en op peil houden van de deskundigheid en bekwaamheid van de leden van V&VN Arboverpleegkundigen. Wij doen dit door het bieden van kwalitatief hoge, geaccrediteerde bij- en nascholingen in ons deskundigheidsgebied.
 
Visie:
Goede bij- en nascholing draagt ertoe bij dat de leden van V&VN Arboverpleegkundigen zich blijven profileren als bekwame professionals die meerwaarde kunnen leveren binnen het werkveld Arbeid en Gezondheid.
 
Bij- en nascholing:
In Januari 2018 vind een oriëntatie van onderwerpen voor de scholing plaats d.m.v. een jaarlijks gestructureerd behoeftenonderzoek onder de leden. De commissie zorgt voor invulling van de nascholing.
 
De bij- en nascholing wordt gegeven door:
•             Deskundige docenten op het gebied van Arbeid en Gezondheid 
•             Naamgevende instituten (Falke en Verbaan, Yellow Factory, e.d.) 
 
Accreditatie:
Door middel van een nauwe samenwerking met de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V worden bij- en nascholingen getoetst op kwaliteit en accreditatie aangevraagd. De accreditatiepunten worden bijschreven in het portfolio van de leden die ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister V&V.
 
Aan het einde van de scholing wordt de kwaliteit van de scholing getoetst door middel van een evaluatieformulier, dat aan de leden wordt uitgereikt. Jaarlijks vindt terugkoppeling plaats tijdens de ALV en vindt adequate opvolging plaats.
 

In deze commissie zitten Jeannette van Bussel, Michael van Boven en Rob Pluymen als aanspreekpunt namens het bestuur.

 

   

Jeannette van Bussel
, Arboverpleegkundige bij HumanCapitalCare BV.

Mijn taken zijn Verzuim- en re-integratiebegeleiding, Inzetbaarheidscoaching, beleidsadvisering voor leidinggevenden, Werkplekonderzoeken & ergonomisch advies en Vitaliteitscoaching op het gebied van leefstijl en duurzame inzetbaarheid.

https://www.linkedin.com/in/jeannette-van-bussel-2ba97921    Rob Pluijmen, Arboverpleegkundige bij Ministerie van Defensie.

https://nl.linkedin.com/in/rob-pluymen-9091a810a 
    Michel van Boven, sinds 2007 werkzaam als arboverpleegkundige bij Shell Health International (Pernis). Mijn taken zijn erg uiteenlopend, maar de kernwoorden zijn verzuimmanagement, duurzame inzetbaarheid, arbeidshygiëne en gezondheidspromotie. Daarnaast houd ik me bezig met het verbeteren van de kwaliteit van zorg door nieuwe kennis en innovaties toe te passen. In 2015 heb ik de Master Verpleegkundig specialist Preventieve zorg (MANP) afgerond.

https://www.linkedin.com/in/michael-van-boven-9bb08537