Activiteiten van de commissie

De leden van de commissie Onderzoek en Richtlijnen zijn betrokken bij werkgroepen voor richtlijnen met de volgende thema's:

 

 • Kwaliteitsstandaard Slaap- waakritme TRIMBOS
 • richtlijn Arbeidsconflicten NVAB
 • Verpleegkundige verslaglegging V&VN
 • Preventie jonge werkende vrouwen
 • Mantelzorg V&VN
 • NEN commissie Voet & Beenbescherming

 • Daarnaast worden we regelmatig gevraagd om richtlijnen in de eindbeoordelingsfase mee te lezen.

  De richtlijn Werk en Kanker NVAB is inmiddels afgerond en gepubliceerd, namens V&VN hebben een arboverpleegkundige en een oncologieverpleegkundige deelgenomen in de werkgroep van deze richtlijn.

  De belangrijkste functie van deze richtlijn is dat deze leidt tot een betere begeleiding voor de (poten­tieel) werken­de met kanker; centraal staat de gezondheid en kwaliteit van leven van de (potentieel) werkende. De richtlijn geeft aanbevelingen over diagnostiek, over inter­venties om de kwaliteit van het leven van de werkende met kanker te verhogen, onnodig verzuim en instroom in uitkeringen/­arbeids­ongeschiktheidsregelingen te beperken, en over prognose en terugval­preventie. De in juni 2017 gepubliceerde versie van de richtlijn wordt  door bedrijfsartsen gedurende enkele maanden getest in hun dagelijkse praktijk. Op basis van de testervaringen zal de NVAB de richtlijn zo nodig aanpassen.

   

  https://www.nvab-online.nl/sites/default/files/bestanden-webpaginas/RL%20Kanker%20en%20Werk%20versie%20juni%202017.pdf

   

   

  Commissie Onderzoek en Richtlijnen

  Doel:

  Deze commissie heeft als doel om de betrokkenheid van de arboverpleegkundige bij de ontwikkeling van richtlijnen en het participeren in onderzoek , binnen de arbeidsgerelateerde zorg, te vergroten.

  Binnen de arbeidsgerelateerde zorg wordt er momenteel al multidisciplinair samengewerkt tussen verschillende disciplines zoals de bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, veiligheidskundigen en arbeid hygiënisten, de ervaring heeft ons geleerd dat onze betrokkenheid hierbij voor zowel de branche als zeker ook voor de eigen beroepsgroep van toegevoegde waarde is.
  Echter merken we dat we welkom zijn op momenten dat we ons hiervoor aanbieden maar dat het zelden gebeurt dat we hier vanuit de andere partijen actief voor worden benaderd. Samen met de andere commissies binnen onze beroepsvereniging willen wij ons hier hard voor maken.

  De leden van de commissie onderzoek en richtlijnen zullen waar mogelijk deelnemen aan multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. De nieuwsflits zal worden gebruikt om leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze commissie.

  Om aan zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden deel te kunnen nemen en daarmee de arboverpleegkundige verder op de kaart te zetten zijn wij op zoek naar leden die willen deelnemen in deze commissie. Aanmelden kan via arbo@venvn.nl en voor meer informatie kun je contact opnemen met Petra Jonker 06-44592820

    

  Commissievoorzitter namens het bestuur

  Petra Jonker-Jorna, MSc Arboverpleegkundige/Verpleegkundig Specialist werkzaam bij het GVB. Petra is sinds 1999 werkzaam als arboverpleegkundige. In 2015 heeft zij de master Verpleegkundig specialist Preventieve zorg (MANP) afgerond. Zij heeft het rapport taakherschikking in 2015 geschreven en is sinds 2016 vice-voorzitter van de beroepsvereniging.

  https://www.linkedin.com/in/petra-jonker-jorna-4a91b93b

   

   

   

   

   Marijke Roseboom, in het bestuur sinds april 2011. Begonnen in 2010 als arboverpleegkundige bij Ro-Ad BV. Dit is een externe arbodienst uit Waddinxveen. In 2017 zal ik dit bedrijf van mijn ouders overnemen. In februari 2016 heb ik mijn diploma behaald voor de opleiding Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen. Voor mij is een belangrijk speerpunt om de arboverpleegkundige weer op de arbeidsgerelateerde kaart te zetten en de Verpleegkundig Specialist een geaccepteerde rol te laten zijn.

  https://www.linkedin.com/in/marijkeroseboom

   

   

   Michel van Boven, sinds 2007 werkzaam als arboverpleegkundige bij Shell Health International (Pernis). Mijn taken zijn erg uiteenlopend, maar de kernwoorden zijn verzuimmanagement, duurzame inzetbaarheid, arbeidshygiëne en gezondheidspromotie. Daarnaast houd ik me bezig met het verbeteren van de kwaliteit van zorg door nieuwe kennis en innovaties toe te passen. In 2015 heb ik de Master Verpleegkundig specialist Preventieve zorg (MANP) afgerond.

  https://www.linkedin.com/in/michael-van-boven-9bb08537
    Corry Jungbauer, sinds 1999 ben ik arboverpleegkundige waarvan de laatste 4 ½ jaar als zelfstandig arboverpleegkundige. Ik neem deel aan de commissie omdat ik ons vak beter op de kaart wil zetten. Een manier hiervoor is vanuit de commissie Onderzoek en Richtlijnen je stem te laten horen. We kunnen meedenken over de inhoud van richtlijnen omdat we dagelijks op de werkvloer met een diversiteit aan werkopdrachten te maken krijgen en weten wat handig en toepasbaar is.

  https://www.linkedin.com/in/corry-jungbauer-huistra-85303549

    Kirsten Smit-Westerhof
  Ruim 10 jaar werk ik bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Leeuwarden. Ik ben begonnen als Arboverpleegkundige bij het CJIB en na het behalen van mijn master Occupational Health werk ik nu op beleidsniveau. Daarnaast ben ik aangesteld als preventiemedewerker en dat houdt me verbonden met alle arbo-aspecten die in onze organisatie langskomen. Mijn drijfveer is het meewerken aan een gezonde, vitale organisatie en het bevorderen van duurzaam inzetbare medewerkers. Met veel plezier geef ik regelmatig gastcolleges op het gebied van duurzame inzetbaarheid en casemanagement. In 2014 werkte ik namens de BAV mee aan de totstandkoming van de Zorgmodule Arbeid - Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken.

  https://www.linkedin.com/in/kirsten-smit-westerhof-2044b186/