Commissie Communicatie, PR en Website

Missie: 
De leden van de commissie willen actief deel nemen aan de profilering van het beroep Arboverpleegkunde. Het is duidelijk dat er nog veel onbekendheid heerst omtrent hun expertise bij werkgevers en andere spelers in het arboveld. En onbekend maakt onbemind, zo luidt het gezegde. De commissie is er van overtuigd dat arboverpleegkundigen een meerwaarde hebben vanwege de gerichte opleiding en kennis, het brede werkveld, en zeker niet te vergeten hun enthousiasme en gedrevenheid. In het huidige arbolandschap is het dan ook van toenemend belang om een helder beeld te geven van de expertise van arboverpleegkundigen. 

Visie:
Public relations (PR): door externe partijen actief te benaderen kunnen we onze public relations verbeteren en daarmee het imago van de arboverpleegkundigen bevorderen en onze naamsbekendheid vergroten. Het zorgt dan tevens voor de promotie van de expertise die we hebben en de diensten die wij kunnen bieden. 
Bij externe partijen kunnen we denken aan;
• Werkgevers
• Overheid
• Beroepsgroepen
• Onderwijsinstellingen
• Opleidingsinstituten

PR “doe” je continue via de email, de nieuwsflits, de website, social media, op evenementen, congressen en bijeenkomsten.

Communicatie: een communicatieplan met onder andere de pr-activiteiten is cruciaal om V&VN arboverpleegkundigen op de kaart te zetten. Dit plan helpt je antwoorden te vinden op de vragen:
1. Wat wil je bereiken?
2. Wie is je doelgroep? Waar kan jij die bereiken?
3. Wat is je hoofdboodschap? Welke media kies je?
4. Waar ga je het doen, voor wie en met welke boodschap?
5. Evaluatie; heb ik mijn doelen bereikt?

Intern wil je de leden informeren over de activiteiten van het bestuur, nieuws, congressen en symposia , nieuwe ontwikkelingen, richtlijnen etc. Daarnaast wil je de leden van alle praktische informatie voorzien die betrekking heeft op de afdeling. 

Website: inzetten van de website als PR. Hoe zorgen we er voor dat de website door alle leden en externe partijen regelmatig wordt bezocht. Op welke wijze vullen we de website zodat deze aantrekkelijk is. Extra attenderen van leden op nieuwtjes (nieuwsflits), bijzondere gebeurtenissen, etc.

 

 

 

Lidy


Lidy Wieskamp,                             Adviseur Arbeid & Gezondheid/Arboverpleegkundige bij OLVG. Ik hou mij bezig met verzuimbegeleiding, infectiepreventie, werkplekonderzoeken en aanpassingen m.b.v. ergonomische hulpmiddelen. tevens het optimaliseren van werkprocessen m.b.v. digitale systemen.

https://nl.linkedin.com/in/lidy-wieskamp-9735a049  

 

 

  Diana van der Linden, Arboverpleegkundige bij HR5 met als taken verzuimbegeleiding, coaching leidinggevenden, werkplekonderzoeken, risico-inventarisaties en evaluaties, beleidsadvisering en coaching op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

https://nl.linkedin.com/in/dianavanderlinden

 

  Maarten Dekker, Clinic Manager Shell Headquarters. Naast deze leidinggevende rol houd ik mij bezig met verzuimbegeleiding, ergonomie, reizigersadvisering, leefstijladvisering, beleidsadvisering/kwaliteitsverbetering en diverse complexe en internationale vraagstukken.

https://nl.linkedin.com/in/maarten-dekker-b180b252
 
 

FullSizeRender (2)636436696658548713

   Marcel La Rose
Arboverpleegkundige en gezondheidsadviseur bij HumanCapitalCare, regio midden Nederland. Ik hou mij bezig met coaching van managers en HR/P&O t.a.v. verzuim, doe spreekuur en leefstijl gesprekken bij preventief medisch onderzoek. 

https://www.linkedin.com/in/marcel-la-rose-a3582617/