Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden en waar nodig een Bijzondere Ledenvergadering (BLV).

Ga voor de documenten (agenda, notulen, etc.) van deze vergaderingen naar:

https://mijn.venvn.nl/afdeling/Arboverpleegkundigen/Documenten/Leden/ALV

Let wel: Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden en daarom is inloggen via Mijn V&VN vereist.