Artikelen

Onderzoeksrapport Petra Jonker-Jorna

Formaliseren taakherschikking in arbeidsgerelateerde zorg nodig


In de praktijk zijn arboverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten goed in staat om taken van bedrijfsartsen over te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van V&VN Arboverpleegkundigen. Petra Jonker-Jorna, onderzoeker en verpleegkundig specialist in het werkveld van arbeidsgerelateerde zorg: "Voor het eerst is in de verpleegkunde sprake van onderzoek naar de mogelijkheden van taakherschikking van gespecialiseerd verpleegkundige én verpleegkundig specialist."

Aleid Ringelberg, coördinerend beleidsmedewerker van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg het eerste rapport ‘Positie arboverpleegkundigen’ (link rapport) uit handen van Petra Jonker-Jorna, en Lidy Wieskamp, secretaris V&VN Arboverpleegkundigen.
Petra Jonker-Jorna: "Om deze taakherschikking uiteindelijk goed te kunnen invullen is het wenselijk om de arboverpleegkundige en verpleegkundig specialist op te nemen in de Arbowet. UWV en KNMG ondersteunen dit." Lidy Wieskamp: “Het rapport geeft een boost aan de positie van arboverpleegkundigen.” Ook Aleid Ringelberg is blij met het onderzoek: “Het is belangrijk dat arboverpleegkundigen werken aan hun positie en toekomst."

Taakherschikking
Door maatschappelijke veranderingen, meer chronische zieken, latere pensioenleeftijd en een verwacht tekort aan bedrijfsartsen moet er binnen de arbeidsgerelateerde zorg (bedrijfsgezondheidszorg) anders worden gewerkt. Daarbij moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen verpleegkundig specialisten, arboverpleegkundigen en bedrijfsartsen. De genoemde disicplines zijn complementair aan elkaar. Voor de verdere uitwerking hiervan in de vorm van een richtlijn waarbij samenwerking centraal zal staan, wil V&VN dan ook samen met de beroepsvereniging van de bedrijfsartsen (NVAB) optrekken.

Aanleiding
Omdat de rol van de arboverpleegkundige onvoldoende verankerd is, heeft V&VN Arboverpleegkundigen het onderzoek uitgevoerd in opdracht van V&VN. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast het tekort aan bedrijfsartsen, is de verpleegkundig specialist een nieuwe speler in dit werkveld. Het onderzoek geeft inzicht in de positie van de arboverpleegkundige en verpleegkundig specialist en het geeft adviezen voor vervolgstappen.

Meer informatie
Onderzoeksrapport Positie arboverpleegkundigen
V&VN Arboverpleegkundigen
Thema Taakherschikking


Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Home artikelen, Ons nieuws, Verslagen Netwerkbijeenkomsten

Gepubliceerd:27-11-2015
Aantal keer bekeken:2157

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: