Artikelen

Brief van onze voorzitter 11-06-2015

Beste leden,

Zoals beloofd zouden wij jullie informeren als er nieuwe zaken zijn binnen de bedrijfsgezondheidszorg waar de AVK ook iets mee van doen heeft. 


Als eerste wil ik jullie graag wijzen op de mogelijkheid om een abstract in te leveren t.b.v. het congres. Mochten jullie interessante onderwerpen hebben die bij voorkeur vallen onder de beschreven thema’s op de congreswebsite www.fohneucongress2016.nl er mogelijkheden bestaan om deze te presenteren. Dit kan d.m.v. het inleveren van een abstract. De scientificcommissie beslist uiteindelijk welke ingediende abstracs er in aanmerking komen voor een presentatie tijdens het congres of misschien wel voor het maken van een posterwand, die je zelf kunt presenteren aan alle deelnemers. Het moet allemaal wel in het Engels, daar dat de voertaal is tijdens het congres. Als je zelf niets weet, maar wel een collega, werkgever of bedrijf weet die iets innovatiefs heeft kan dat natuurlijk ook. De gebruiksaanwijzing voor het indienen van een abstract staat ook op de site.

Tevens spoor ik jullie aan om op het werk alvast in de begroting voor volgend jaar te laten zetten dat jullie graag willen/moeten deelnemen aan het congres. (er zijn veel accreditatiepunten te verdienen)

Vergeet dan niet te vragen naar of te wijzen op sponsor mogelijkheden, die ook op de website te vinden zijn en waar jullie separaat al een schrijven over hebben ontvangen. 

Als laatste kan ik jullie vast mededelen dat de volgende netwerkbijeenkomst zal worden gehouden op 30 september bij de Koninklijke Marine in Den Helder. Noteer dit vast ik jullie agenda. Het zal buitengewoon (gaats) worden.


Gerard Michorius

Voorzitter

 

Onderstaand treffen jullie de reactie van het bestuur op de voorgenomen wetswijziging arbodienstverlening. Als 2e lezen jullie een reactie van het bestuur op een uitnodiging van de inpreventie (voor preventiemedewerkers)

Met een wetswijziging wil Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer de positie van de bedrijfsarts versterken. Het wetsvoorstel is  gepubliceerd op internetconsultatie.nl, een website van de overheid waarop burgers in de gelegenheid worden gesteld te reageren op de nieuwe voorstellen, waardoor regelingen verbeterd kunnen worden. Op:  https://www.internetconsultatie.nl/versterken_arbodienstverlening  kunnen reacties op persoonlijke titel worden gezet tot 24 mei 2015.

Het bestuur is bezig om op de gehele wetswijziging te reageren en doet dit ook deels in overleg met de politieke lobbyiste van V&VN (Francis Bolle)

In deze brief zullen wij aangeven dat het versterken van de arbodienstverlening ons inziens een positieve stimulans is voor de markt, waar wij volledig achter staan.

Ook benoemen wij dat preventie, naar onze mening een voortvloeiing is uit de maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij zinspelen we op het langer moeten doorwerken tot aan de verhoogde AOW leeftijd en het pensioen en op de toename van het aantal chronisch zieken. Wij denken dat duurzame inzetbaarheid van werknemers een belangrijk onderdeel zal zijn van de werkzaamheden waarin de bedrijfsgezondheidszorg werkgevers en werknemers kan ondersteunen en adviseren.

Ook zullen wij benoemen dat met deze wijzigingen alleen de bedrijfsarts wordt genoemd, ons inziens dit niet geheel terecht is. Zowel via reacties naar de SER en naar ministeries hebben wij de rol van de Arboverpleegkundigen al eerder kenbaar gemaakt en aangeboden en daar verwijzen we ook nu weer naar. Tevens zullen we de taakherschikking, die momenteel onderzocht wordt benoemen, hetgeen kan aansluiten bij een rol als adviseur binnen de verzuimbegeleiding. Dat er een taakherschikking komt tussen bedrijfsartsen en arboverpleegkundigen lijkt een logische stap gezien de ontwikkelingen binnen de curatieve zorg. (Verpleegkundig specialist, Praktijk ondersteuners e.d.)

Natuurlijk juichen wij het voorstel om het arbeidsomstandighedenspreekuur weer in te voeren c.q. te verankeren van harte toe, maar ook hier zullen wij hameren op het demedicaliseren en de uitstekende rol die de Arboverpleegkundige hier in kan/moet betekenen en dat het arbeidsomstandighedenspreekuur niet alleen een rol voor de bedrijfsarts is.

Met een goede taakherschikking en het erkennen van de arboverpleegkundige als deskundigheid op het gebied van arbeid en gezondheid binnen de bedrijfsgezondheidszorg, bestrijden wij het dreigend te kort van bedrijfsartsen enigszins. Door juist de Arboverpleegkundige meer in te zetten in de 1e lijn kan de bedrijfsarts eens uit de spreekkamer komen en zich o.a. bezig houden met gezondheidsmanagement, waaronder preventie. Ook kan de Arboverpleegkundige

ingezet worden in de 1e lijn van de integrale gezondheidszorg binnen grote regiocentra, buurtcentra of grote groepspraktijken om zodoende ook MKB, ZZP en o.a. WW’ers van BGZ voorzien van bedrijfsgeneeskundige aspecten en op deze wijze een betere overbrugging van de samenwerking tussen curatieve zorg en bedrijfsgezondheidszorg bewerkstelligen. 


 

Tevens kan ik jullie melden dat de 3 arboverpleegkundigen die de opleiding tot Verpleegkundig Specialist aan het volgen zijn ook nog een eigen brief gaan indienen samen met de Hoge School Utrecht. Via deze wijze wordt dus ook de Arboverpleegkundige benoemd.

Onderstaand ook een reactie van het bestuur richting inpreventie (preventiemedewerkers) op een uitnodiging van preventiemedewerkers, waarin zij regionale bijeenkosten organiseren om kennis te maken met arbodeskundigen, waarin wij helaas wederom niet worden genoemd.  

 

http://www.inpreventie.nl


Geachte LS

Via de mail en de website kwam ik jullie uitnodiging voor regionale bijeenkomsten tegen met als onderwerp het kennis maken met arbodeskundigen.

Graag wil ik jullie er op wijzen dat er meer deskundigen bezig zijn op het gebied van Arbeid en gezondheid of Veiligheid, Gezondheid en Welzijn.

Verderop in de tekst worden de kerndeskundigen genoemd die nu nog wettelijk benodigd zijn om een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsgezondheidsdienst te mogen zijn.

In de praktijk zijn veel van deze functionarissen in de 2e lijn van de bedrijfsgezondheidszorg te vinden. Ook de bedrijfsarts zal, gelet op het dreigend te kort, vaker in de 2e lijn ingezet gaan worden. 

Juiste in de 1e lijn worden wij als Arboverpleegkundigen ingezet in de volledige breedte van het werkveld Arbeid en Gezondheid. Wij vinden het daarom jammer dat wij zowel door jullie organisatie als door TNO, niet genoemd worden als speler in de o.a. preventielijn, hetgeen een van de sterke punten is van de Arboverpleegkundigen.

De arboverpleegkundige is een BIG-geregistreerde verpleegkundige die (post)-hbo is opgeleid. Deze verpleegkundige is een generalist die breed inzetbaar is in het gehele werkveld Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en moet worden gezien als specialist in preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. De arboverpleegkundigen hebben zich al sinds 1946 georganiseerd en richten zich op werknemers en de arbeidsorganisatie, in relatie tot arbeid en gezondheid op micro-, meso- en macroniveau. Het gezamenlijke doel is om de gezonde medewerker in het werk gezond en duurzaam inzetbaar te houden. 

Enkele van onze collega’s vervullen ook de rol als onafhankelijk preventiemedewerker binnen bedrijven. Een samenwerking tussen de aangewezen interne preventiemedewerker en de onafhankelijk externe Arboverpleegkundige zou een grote verbetering kunnen opleveren t.a.v. preventie, waar ons inziens veel te weinig aandacht voor is.

De aandacht gaat vaak uit naar de (gemiddeld) 4-5 % van de mensen die verzuimen en niet naar de 95 % die nog niet verzuimen. 

Graag verwijs ik jullie naar onze website en met name het nieuwe expertisegebied Arboverpleegkundigen.

 http://arbo.venvn.nl

Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u mailen naar arbo@venvn.nl.

Succes gewenst met de regionale bijeenkomsten.


 

Met vriendelijke groet,

 

Gerard Michorius

Voorzitter V&VN
Arboverpleegkundigen

Voorzitter organisatie www.fohneucongres2016.nl

 

 
Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen presentaties

Gepubliceerd:11-06-2015
Aantal keer bekeken:1872

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: