Artikelen

Participatieve Aanpak op de Werkplek

De 'participatieve aanpak op de werkplek' is een aanpak bestaande uit een aantal vastgelegde processtappen, die bij voorkeur begeleid worden door een procesbegeleider zoals de bedrijfsarts. In de aanpak bereiken stakeholders consensus over de belangrijkste knelpunten in het werk alsook de oplossingen om deze knelpunten aan te pakken. De procesbegeleider waarborgt hierbij een gelijkwaardige en actieve inbreng van alle stakeholders.

De participatieve aanpak kan ingezet worden op organisatieniveau en op het niveau van de individuele werknemer. Doel is de bevordering van de gezondheid en veiligheid op het werk en/of de terugkeer naar werk van mensen die verzuimen. 

De Multidisciplinaire Leidraad Participatieve Aanpak op de Werkplek is ontwikkeld door het EMGO Instituut voor onderzoek naar Gezondheid en Zorg en de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU Medisch Centrum Amsterdam, met medewerking van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), Ergotherapie Nederland (EN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN Arboverpleegkundigen), en de Federatie van Audiologische Centra (FENAC). In een later stadium is ook Human Factors NL, de vereniging voor Ergonomie betrokken bij het tot stand komen van de leidraad. 

De leidraad is voorzien van trainingsmateriaal om professionals in de aanpak te trainen.

 

Verdere informatie:

Hoofddocument leidraad PA

Achtergrond van de leidraad PA

Client versie van de leidraad PA

Totaal bijlagen 

 

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws uit het veld

Gepubliceerd:10-04-2017
Aantal keer bekeken:639

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: