Artikelen

Publiekscampagne depressie

Op 26 september is het ministerie van VWS een brede publiekscampagne gestart met als doel het verlagen van de drempel om over depressie te praten. Mensen die kampen met een (ernstige) depressie hebben te maken met onbegrip, vooroordelen, discriminatie en uitsluiting. Dat belemmert herstel en kan positieve gevolgen van de behandeling teniet doen. De publiekscampagne is bedoeld om kennis te vergroten en het taboe rondom depressie te doorbreken. Als mensen meer kennis hebben over het ziektebeeld van een depressie draagt dat bij aan vroegsignalering, een effectievere behandeling en acceptatie in de samenleving.

Feiten en cijfers

In Nederland krijgt bijna 20% van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie.
In de periode van één jaar geldt dat voor ongeveer 5% van de volwassenen.
In absolute aantallen maken zo’n 546.500 volwassenen per jaar een depressieve episode door.
Inclusief jongeren en ouderen hebben naar schatting bijna 800.000 mensen een stemmingsstoornis.
Circa 13% van de Nederlandse moeders krijgt te maken met een postpartum depressie, die tot 12 maanden na de geboorte kan ontstaan.
Van de kinderen met depressieve ouders ontwikkelt 40% een depressie voor het 18e jaar.
De economische kosten (zorg en arbeidsproductiviteit) van depressie worden (conservatief) geschat op 1,5 miljard euro.

Meer informatie:

www.omgaanmetdepressie.nl


Richtlijn Depressie voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (NIEUW)

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws uit het veld

Gepubliceerd:27-10-2016
Aantal keer bekeken:630

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: