Artikelen

Roadmap Werkkracht bij kanker

Op 11 april 2016 heeft OVAL (Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan) het persbericht ‘Roadmap werkkracht bij kanker maakt re-integratie voor werkgever en werknemer inzichtelijk’ gepubliceerd.

 
OVAL werkt samen met het ministerie van SZW en andere stakeholders als sociale partners, patiëntenverenigingen, UWV, Verbond van Verzekeraars aan het uitwerken van maatregelen om het werken met en na kanker makkelijker te maken. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven, expertise en ervaringen en de praktijk. Eén van de pijlers van het Actieplan kanker en werk is een goede voorlichting van werkgever en werknemer over re-integratiemogelijkheden tijdens verschillende ziektefasen. Samen met het ministerie van SZW is bijgaande Roadmap Werkkracht bij kanker ontwikkeld. De Roadmap Werkkracht bij kanker is een belangrijk hulpmiddel en maakt inzichtelijk welke stappen werkgever en werknemer (moeten) zetten, om de werknemer aan het werk te laten blijven en aan het werk te laten komen, als deze kanker krijgt.
 
Op 8 april jl. benadrukte minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer het belang van goede voorlichting en benoemt de Roadmap Werkkracht bij kanker als hulpmiddel. De Roadmap wordt ook op het Arboportaal (www.arboportaal.nl) gepubliceerd.

Klik hier voor het persbericht van 11 april 2016.

Klik hier voor de roadmap.

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws uit het veld

Gepubliceerd:26-04-2016
Aantal keer bekeken:863

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: