Welkom bij V&VN Arboverpleegkundigen

De arboverpleegkundige is een BIG-geregistreerde verpleegkundige die (post)-hbo is opgeleid. Deze verpleegkundige is een generalist die breed inzetbaar is in het gehele werkveld Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en moet worden gezien als specialist in preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. De arboverpleegkundigen hebben zich al sinds 1946 georganiseerd en richten zich op werknemers en de arbeidsorganisatie, in relatie tot arbeid en gezondheid op micro-, meso- en macroniveau. Het gezamenlijke doel is om de gezonde medewerker in het werk gezond en duurzaam inzetbaar te houden. 

Volg ons op Twitter

 

Laatste nieuws