Welkom bij V&VN Arboverpleegkundigen

De arboverpleegkundige is een BIG-geregistreerde verpleegkundige die (post)-hbo is opgeleid. Deze verpleegkundige is een generalist die breed inzetbaar is in het gehele werkveld Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en moet worden gezien als specialist in preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. De arboverpleegkundigen hebben zich al sinds 1946 georganiseerd en richten zich op werknemers en de arbeidsorganisatie, in relatie tot arbeid en gezondheid op micro-, meso- en macroniveau. Het gezamenlijke doel is om de gezonde medewerker in het werk gezond en duurzaam inzetbaar te houden. 

Laatste nieuws

 • Deze werkwijzer is de opvolger van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’ voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van het UWV.  

  Lees meer
 • Dat arboverpleegkundigen ook andere kwaliteiten hebben laat Desiree Janssen zien. Zij werkt bij het UWV en zij heeft een boek geschreven over haar ervaringen als verpleegkundige in het streng islamitische Saoedi Arabië.

  Lees meer
 • In het bijzijn van minister Edith Schippers van het ministerie van VWS werd op de vierde Alles is gezondheid-conferentie op 15 februari 2017 de Depressiedeal getekend. 19 partijen committeren zich om het Meerjarenprogramma Depressiepreventie uit te voeren dat minimaal vijf jaar zal duren. Doelstelling is een forse afname van mensen met depressie in 2030 met 30 procent. Lees meer
 • Sinds 1-1-2017 borgen we de kwaliteit  van Arboverpleegkundigen in het kwaliteitsregister Verpleegkundigen &Verzorgenden, waarin je je deskundigheid aantoonbaar kunt maken. Je houdt je kennis en vaardigheden op peil door het volgen van scholing en andere activiteiten.

  Lees meer
 • Vanuit de commissie Richtlijnen en onderzoek wordt in de projectgroep deelgenomen van de NVAB richtlijn Werk en Kanker. In 2017 start de NVAB met de richtlijn arbeidsconflict, ook hierin wordt deelgenomen in de projectgroep. Lees meer
 • De commissie Communicatie, PR en Website van V&VN Arboverpleegkundigen is in februari 2016 contact gaan leggen met de commissie Communicatie en PR van de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten (NVBF). We hebben gekeken naar raakvlakken, waar kunnen we elkaar versterken en ook waar(in) kunnen we samen optrekken. Lees meer
 • Wederom een nieuwe Mijlpaal in de historie van onze beroepsvereniging. Na lange tijd aangesloten te zijn bij KIWA gaan we per 01-01-2017 onze kwaliteit borgen met behulp van het Kwaliteitsregister V&V.  Lees meer
 • 2016 is alweer voorbij. Het afgelopen jaar hebben we met oud en nieuw bestuur enorm veel werk verzet om de beroepsvereniging weer verder op de kaart te zetten. Voor zowel de leden als daarbuiten. Lees meer
 • De arboverpleegkundige verdween in de afgelopen jaren naar de achtergrond. De laatste tijd is er sprake van een kentering. Wat kan een arboprofessional van een arboverpleegkundige verwachten?

  Lees meer
 • Om V&VN Arboverpleegkundigen te ondersteunen in het aankomend jaar en te zorgen voor continuïteit van het bestuur in de daarop volgende jaren, zijn wij op zoek naar 4 nieuwe bestuursleden/ trainees. Lees meer