Volg ons op Twitter

 

Laatste nieuws

 • Samenwerking tussen de HAN, V&VN Arboverpleegkundigen en het Lectoraat Arbeid & Gezondheid van de HAN heeft er toe geleid dat er een opleiding Arboverpleegkundige is ontwikkeld, die aansluit bij het expertisegebied Arboverpleegkundigen van V&VN. De opleiding gaat in februari 2018 van start.

  Lees meer
 • De vernieuwde arbowet is een feit, begin juni is de wet door de tweede kamer goedgekeurd en als zodanig is hij per 1 juli ook daadwerkelijk in werking getreden. Wij gaan er vanuit dat iedereen inmiddels volledig op de hoogte is en voorbereid te werk zal gaan. Lees meer
 • De verkiezingen zijn voorbij en een spannende tijd breekt aan voor de kabinetsformatie. De komende tijd zullen er geen wetten worden veranderd. Lees meer
 • Deze werkwijzer is de opvolger van de werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’ voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van het UWV.  

  Lees meer
 • Sinds 1-1-2017 borgen we de kwaliteit  van Arboverpleegkundigen in het kwaliteitsregister Verpleegkundigen &Verzorgenden, waarin je je deskundigheid aantoonbaar kunt maken. Je houdt je kennis en vaardigheden op peil door het volgen van scholing en andere activiteiten.

  Lees meer
 • Vanuit de commissie Richtlijnen en onderzoek wordt in de projectgroep deelgenomen van de NVAB richtlijn Werk en Kanker. In 2017 start de NVAB met de richtlijn arbeidsconflict, ook hierin wordt deelgenomen in de projectgroep. Lees meer
 • De commissie Communicatie, PR en Website van V&VN Arboverpleegkundigen is in februari 2016 contact gaan leggen met de commissie Communicatie en PR van de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten (NVBF). We hebben gekeken naar raakvlakken, waar kunnen we elkaar versterken en ook waar(in) kunnen we samen optrekken. Lees meer
 • Wederom een nieuwe Mijlpaal in de historie van onze beroepsvereniging. Na lange tijd aangesloten te zijn bij KIWA gaan we per 01-01-2017 onze kwaliteit borgen met behulp van het Kwaliteitsregister V&V.  Lees meer
 • De arboverpleegkundige verdween in de afgelopen jaren naar de achtergrond. De laatste tijd is er sprake van een kentering. Wat kan een arboprofessional van een arboverpleegkundige verwachten?

  Lees meer
 • Om V&VN Arboverpleegkundigen te ondersteunen in het aankomend jaar en te zorgen voor continuïteit van het bestuur in de daarop volgende jaren, zijn wij op zoek naar 4 nieuwe bestuursleden/ trainees. Lees meer